Styrelsen

Mats Löfström, ordförande (2016)
Gunilla Gulam, kassör (2017)
Tony Hansson, ledamot (2016)
Vakant ledamot (2016)
Jan-Åke Larsson, facklig ledare (2016)
David Westlund, sekretetare (2017)
Gabriele Goldhammer, ledamot vice sekr (2017)
Vakant ledamot, vice ordf (2017)
Amila Pasic, ledamot (2017)
Lars Månsson, ersättare (vald på ett år)
Jasmin Safic, ersättare (vald på ett år)
Janet Andersson, ersättare (vald på ett år)

Ledamöterna väljs på två år och ersättarna på ett år

Adjungerade till styrelsen: Johan Andersson, kommunalråd. Lena Emilsson, Riksdagsledamot.

Senaste valet skedde på årsmötet 2017-03-16

Till övriga uppdrag

 

facebook Twitter Email