Fullmäktige 2014-2018

 

 

 

1. Johan Andersson, 46 år, förhandlingschef
2. Lena Emilsson, 57 år, tulltjänsteman
3. Tony Hansson, 50 år, företagare
4. Janet andersson, 57 år, undersköterska
5. Lars Månsson, 51 år, driftreperatör
6. Anne Hansson, 50 år, ombudsman
7. Khalid El-Haj, 50 år, arbetsförmedlare
8. Erika Isaksson, 28 år, undersköterska
9. David Westlund, 33 år, IT-konsult
Rebecka Barjosef, 30 år, fritidspedagog
11. Mats Löfström, 45 år, ombudsman
12. Cecilia Lind, 65 år, kommunalråd
13. Bernt Nilsson, 67 år, fd ombudsman
Malin Kauranen, 48 år, undersköterska
15. Istvan Barborg, 64 år, livsmedelsarbetare
16. Ann Ahlzén Wikberg, 49 år, handledare socialpsykiatri/studerande
17. Krister Göransson, 62 år, metallarbetare
18. Marianne Svensson, 67 år, fd säljare
19. Gabriel Barjosef, 52 år, metallarbetare
20. Gabriele Goldhammer, 52 år, leg sjuksköterska
21. Fredrik Wikberg, 49 år, arkitekt
Selma pasic, 30 år, gymnasielärare
23. Simon Hansson Ahlström, 22 år, medarbetare på studieförbund
24. Kerstin Ekoxe, 55 år, undersköterska
25. Jörgen Håkansson, 30 år, undersköterska
26. Claudia Nilsson, 36 år, lokal ombudsman
27. Jasmin Safic´, 54 år, tjänsteman
28. Anette Palm, 57 år, statstjänsteman
29. Karl-Erik Malmgren, 61 år, metallarbetare
30. Agneta Nilsson, 57 år, barnskötare
31. Miroslav Han, 56 år, utvecklingsingenjör
32. Kamal Hathamuna Blyborg, 50 år, familjepedagog
33. Ingemar Lundström, 67 år, astronom
34. Hanna Barjosef, 51 år, ekonom
35. Nicklas Isaksson, 29 år, byggnadssmed/egen företagare
36. Irene Somers, 68 år, pensionär
37. Bert Bengtsson, 67 år, pensionär
38. Nora Hussein Biuk, 55 år, hemspråkslärare
39. Leif olsson, 48 år, charkuterist
40. Kersin Lindström, 55 år, landskapsarkitekt
41. Sixten Birghamre, 74 år, pensionär
42. Helen Möllerström, 43 år, socionom
43. Sara Månsson, 21 år, studerande

facebook Twitter Email