Övriga uppdrag

Till styrelsen

Valda på årsmötet 2017-03-16

Samtliga valda på 1 år

Revisorer
Kenneth Jönsson – sammankallande
Marita Fransson
Hanna Barjosef
Kurt Håkansson, ersättare
Kjell-Åke Ottosson, ersättare

Byautskottet
Kommer att utses senare under året

Fackliga utskottet
Jan-Åke Larsson, sammankallande (vald som facklig ledare tom  2017)
Gabriel Barjosef
Lars-Göran Blixt
Roger Esbjörnsson
Jonas Faxemo
Jörgen Håkansson
Björn Nilsson
Clara Nilsson
Claudia Nilsson
Ingvar Persson
Jasmin Safic´
Paulina Åberg

Informationsutskottet
Mats Löfström, sammankallande
Johans Andersson
Adam Barjosef
Kire Gelevski
Gabriele Goldhammer
Miroslav Han
Claudia Nilsson
Anette Palm
Amila Pasic
Lilly Trpkoski

Seniorutskottet
vilande

Studieutskottet
David Westlund, sammankallande
Lars-Göran Blixt
Jonas Faxemo
Anne Hansson
Jasmin Safic´
Amila Pasic

Fanbärare
Jasmin Safic
Gabriel Barjosef
Björn Nilsson, ersättare

Ombud till ABF Mittskånes repskap
Lars-Göran Blixt
Marie Göransson
Björn Nilsson

Ombud i Fonus
Cecilia Lind

Ombud i Backagården
Gabriel Barjosef
Gunilla Gulam
Bernt Nilsson
Janet Andersson

Ombud i Riksbyggen
Tony Hansson
Cecilia Lind, ersättare
Krister Göransson, ersättare

Valberedning, föreslagna, EJ VALDA. Återkommer med en utökad valberedning inför kommunalvalet under året
Karin Månsson, sammankallande
Lena Emilsson
Jonas Faxemo
Ally Grönvall
Marie Göransson
Miroslav Han
Jan-Åke Larsson
Cecilia Lind
Anna Biegus Nilsson
Ulf Östman

facebook Twitter Email