Janet Andersson

Hej.

Jag heter Janet Andersson och är bosatt i Marieholm av födsel och ohejdad vana. Marieholm är mitt paradis där jag kan andas, slappna av och ladda om mellan jobb och politik. Jag jobbar dagligdags som samordnare på ett Särskilt boende i Lund.

Politiken är min hobby och jag tycker det är jätteroligt. Jag är otroligt engagerad och tycker om att kunna påverka hur kommunen utvecklas. Jag sitter med i fullmäktige (där jag också är ordförande för s+m gruppen), kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetsgivarutskottet, 1-e vice ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Va-syds fullmäktige och styrelse samt ordförande i ägarnämnden. Som ni förstår har jag inga fritidsproblem, jag sysslar med det jag tycker om. Blir det en stund över tillbringar jag den gärna i min trädgård.

Miljö är något av det viktigaste som finns. Miljö är också något som har många betydelser. Det finns arbetsmiljö, boendemiljö, naturmiljö, jordbruksmiljö och mycket mer. Då är det bra att ha dem uppdrag jag har, där jag vill påverka. Det gäller även för stadsbyggnad, påverkan alltså. Att vara med och få till mångfald i byggandet, både i staden och på landet. Sen har vi vattenfrågan. Det viktigaste livsmedlet vi har. Men också det som vi människor via avlopp för ut gifter, till exempel medicinrester, till våra hav och dagvatten som översvämmar både natur och fastigheter vilket också för ut föroreningar i naturen.

Dessa tre verksamheter är de som bygger vårt samhälle. Det är ett privilegium att få vara med och påverka detta byggande. Att det byggs för alla åldrar. Att det byggs blått och grönt så dagvattnet tas om hand. Att den goda åkermarken bevaras. Att Eslövs kommun växer och frodas så att vi blir den bästa kommunen att bo och verka i.

Önskar ni nå mig kan ni göra det på janet.andersson(at)s-eslov.se

 

facebook Twitter Email